Et, Askhat Akhmedyarov

Et, Askhat Akhmedyarov

SKU: AA_18

Askhat Akhmedyarov

Et (Meat)

Color photo

90 x 90 cm (35,4 x 35,4 in)

2016

Andakulova Gallery, Dubai, 2016

    Size