Takyr I, Moldakul Narymbetov

Takyr I, Moldakul Narymbetov

SKU: M086

Moldakul Narymbetov

Takyr I

Oil on canvas

100 x 143 cm (39,4 x 56,3 in)

1995

 

 

Personal exhibition at Kasteyev State Museum of Arts

    Size
    Acquire