Yama, Lena Pozdnyakova

SKU: LP_13

Lena Pozdnyakova

Yama

Graphics, ink on paper

2014

    Size